Blodprov

Vad mäter man i ett blodprov

Blod

Läs mer vad som mäts i ett blodprov, vad blodprovet visar och hur du beställer ett blodprov.

Genom ett blodprov och urinprov kan du kontrollera flera av dina hälsovärden. Blodprovet avslöjar inte bara om du är sjuk utan visar också sannolikheten att du kommer bli sjuk i framtiden. I blodet finns det utöver miljontals molekyler även proteiner, fettämnen, DNA-fragment och cellrester och forskarna har börjat att kartlägga med nya diagnosmetoder och biomarkörer.

Det pågår flera projekt där man injicerar ungdomsblod i äldre personer för att försöka bromsa åldrandet och sjukdomar som demens.

Blood test tubes in centrifuge. Medical laboratory concept.
Blod provrör i en centrifug

Vad är ett blodprov

I en stor internationell studie beräknades att över 90 procent av alla hjärtinfarkter orsakas av påverkbara faktorer, där rökning och höga blodfetter bedöms vara bland de viktigaste.

Så här beställer du ett blodprov

Besök en vårdcentral så skickar de vidare dig till ett laboratorie.  Är du man och över 40-år kan du passa på att kolla testosteron och PSA-kvoten också (kontroll av prostatan). Observera att om du går till en landstings läkare så är det hen som beställer labbtestet – det innebär (av någon konstig anledning) att du kanske inte får ta del av ditt egna testresultat direkt- utan du kan få höra läkarens tolkning av ditt resultat. Men om du pratar med läkaren får du förhoppningsvis veta  det kompletta resultatet av ditt blodprov vilket man kan tycka borde vara en självklarhet.

Vad visar blodprovet och vad är “bra världen”?

För följande mätvärlden finns det referensintervallen som du bör ligga mellan och som varierar beroende på bla. ålder.

Plasma och faste plasma

 • P-Kolesterol blodfetter som anses vara en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom.
 • P-HDL-Kolesterol “Goda” kolesterolet.
 • P-LDL-kol/HDL-kol  “Onda” kolesterolet.
 • P-LDL/kol/HDL-kol
 • P-LDL-Kosterol
 • fp-Triglycerider, mättade blodfetter som anses vara en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom.
 • P-Natrum, Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans.
 • P-Kreatinin, Kontroll av njurarnas funktion.
 • P-Kalium har betydelse för muskelceller till hjärtat. Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans.
 • P-CRP, dvs “sänkan” bör ligga under 10 mg/L. Ökar snabbt vid infektion i blodkärlen.
 • P-Calcium
 • P-Tyroxin  (fT4)
 • P-Tyreotropin (TSH) Ämnesomsättningsprov
 • P-PSA,kvot
 • P-PSA Prostataprov
 • P-Glukos Socker i urin.

Blod

 • B-SR sänkan ger dig information om du har en inflammation.

  Normalvärden för SR: 

 • B-HbA1c (IFCC) blodvärdets metabola inställning som visar blodsockret de senaste månaderna.

Urin

 • U-Acetoacetat (remsa)
 • U-Albumin (remsa), Bildas i levern och har betydelse för hur vätskan fördelas i kroppen. Påverkas vid inflammatoriska – och
  leversjukdomar.
 • U-Hb (remsa).
 • U-Nitrit (remsa)
 • U-LPK (remsa) – vita blodkroppar

Serum

 • S-Testosteron (för en 47 årig man ligger referensintervallet mellan 10 till 35. Om värdet är lågt bör man bekräfta det med ett nytt prov.
 • S-Koppar
 • S/P-CRP “sänka”
 • S Järnmättnad
 • S Kobabalamin (vitamin B12)
 • S/P Transferrin
 • S-T Tyrotropin, TSH (kommer från hypofysen)
 • S-T4 hormonet
 • S Kalcium
 • S Fosfat
 • S ASAT
 • S ALAT
 • S Magnesium