Optogenetik

Genetik

Framtida hjärtinfarkt behandlingar kommer kanske att använda ljus och ljuskablar, inte volt, för att få ditt hjärta slå vilket kan innebära en lättare metod. Forskarna experimenterar med att sätta in ljusmottagliga proteiner, kallade opsins, till individuella celler och man vill kunna kontrollera cellerna och lämna övriga celler opåverkade. Läs artikel i Slate.

Ställen där man forskar kring tekniken är Johns Hopkins University och i Sverige forskar de kring metoden vid Karolinska institutet och Lunds universitet.

Optogenetik utnämndes av den vetenskapliga tidskriften Nature Methods till årets metod 2010.