Hårt vatten minskar dödligheten i hjärtsjukdomar

Hjärta

Kranvatten och hårt och mjuktvattenDet finns ett antal studier som visar att det finns ett samband med lägre dödlighet i hjärtsjukdomar hos människor som regelbundet dricker “hårt vatten”. Det är inte helt okontroversiellt eftersom det finns forskare som hävdar att det är ett felaktigt antagande och ser på de toxiska faktorerna. Läs mer

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller. Hårt vatten är vatten som innehåller höga halter av mineraler till skillnad från mjukt respektive rent(avjoniserat) vatten. Anledningen till hårt vattens förekomst beror på att vatten tar upp parter av de mineralerna som finns vid vattenkällan.

Bevisen i favör av Magnesium (Mg) kommer från studier som rapporterar om plötsliga dödsfall i områden med magnesium bristfällig dricksvatten, men det kan även vara frågan om andra mineraler i det hårda vattnet exempelvis kalk som kan vara bra för hjärtat. Det här måste vara ett spännande forskningsområde för en statistiker!

Och hur ser det ut i Sverige – dricker vi hårt vatten?

Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80% av Sverige har mjukt vatten. Läs mer

  • Stockholms dricksvatten är mjukt, 4-6º dH.
  • Göteborgs dricksvatten är mjukt, Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader).
  • De platser som har hårt vatten är bl.a. Uppsala, Visby, Öregrund, Simrishamn, Enköping.

Jag försökte få fram statistik från SCB om medelåldern på orter men tyvärr misslyckades jag med det men hittade den här kartan på hjärt och lungfonden som visade antalet hjärtinfarkter per 100 000 var lägst i Stockholm och högst i Norrbotten och på Gotland. Antalet avlidna i hjärtinfarkter per 100 000 var lägst i Stockholm och Uppsala och högst i Norrbotten, Gävleborg och Blekinge. Jag tyckte det var intressant att se på Öland som är kalkrikt som hade relativt få hjärtinfarkter men lite mer avlidna (långt till sjukhuset i Kalmar) medan Gotland hade många hjärtinfarkter medan färre avlidna vilket kan bero på närheten till sjukvård.

Någon annan kanske vill fördjupa sig kring den här statistiken som jag tror är hyperintressant. Risken att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke i Uppsala län är lägst i landet för både män och kvinnor enligt en rapport från Karolinska institutet.

“Det finns också en öst-västlig gradient i strokedödlighet över Mellansverige där risken att drabbas är högre i den västra delen. Det har spekulerats i att boende i den östra delen klarar sig bättre tack vare en skyddseffekt av hårt vatten som innehåller mycket kalcium och magnesium – exempelvis har Uppland i allmänhet mycket hårt och Värmland mycket mjukt vatten.”
Källa KI

Andra länder

I Tyskland finns det också regionala skillnader mellan enskilda delstater: Högst är dödligheten till följd av hjärtsjukdomar i Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Sachsen och Mecklenburg-Vorpommern som ligger över genomsnittet. Färre människor dör av hjärtsjukdom i Berlin, Hamburg och Baden-Württemberg. Läs artikel

Jag Googlade lite snabbt och fann att Berlin har hårt vatten enligt Berliner Wasserbetriebe även Hamburg ska ha relativt hårt vatten.

Finns det andra gifter i dricksvattnet?

Men det är inte bara ifall vattnet är hårt eller mjukt som spelar roll. Livsmedelsverket skrev i april 2014 en utredning kring vattenkvalitet och orter som Ronneby har fått stark kritik eftersom det finns halter av PFOS som är högre än  den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA tagit fram. PFAA är en grupp organiska syror som är mycket svårnedbrytbara och som är starkt ytaktiva.  Det finns statistiska samband mellan PFOA-intag och riskökningar för vissa typer av sjukdomsmarkörer eller sjukdomar, såsom förhöjda kolesterolnivåer, högt blodtryck under graviditeten, ulcerös kolit, samt cancer i testiklar och njurar.

Källa
Oregon State University
Linus Pauling institute
Läs artikel här