Att mäta blodets viskositet och hjärtsjukdomar

Blod Hjärta

Blodets viskositet används i ett fält av vetenskap som kallas hemorheology, som härrör från de grekiska ord som betyder “studiet av blodflöde” och dess inslag av plasma och celler.

Beroende på person, kan hyperviskositet orsaka en rad olika sjukdomar och symtom

Patienter kan upplever neurologiska eller okulär dysfunktion, ledvärk och att organ överbelastas. I stora artärer, kan det utlösa inflammationer som resulterar i placktillväxt och bristning. Behandling av blodets viskositet är en viktig del av varje övergripande strategi för hjärt- och kärlhälsa och kritisk till att förebygga sjukdomar orsakade av dålig genomblödning eller mikrovaskulära ischemi.

Trots många framsteg inom medicinsk forskning är fortfarande den ledande dödsorsaken blockeringar (eller aterosklerotiska plack) som finns i vissa artärer, särskilt de stora artärerna som är nära hjärtat och från hjärta och hjärna.  På Meridian Valley Lab som är ett företag som marknadsför sig inom longevity dvs metoder att förlänga livet så testar man blodets viskositet.

Fram tills nu har tester av viskositet som har varit kommersiellt tillgängliga haft begränsad användbarhet. Den metod som använts i dessa äldre metoder använder en industriell viskosimeter som är utformade för att mäta viskositet i husfärg eller motorolja och den visar endast viskositeten på det systoliskt blod.

Källor:

Obs den här artikeln har inte blivit vetenskapligt granskad och den baseras på uppgifter från:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemorheology
http://meridianvalleylab.com/about-blood-viscosity

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *