Att mäta blodets viskositet och hjärtsjukdomar

0

Blodets viskositet används i ett fält av vetenskap som kallas hemorheology, som härrör från de grekiska ord som betyder “studiet av blodflöde” och dess inslag av plasma och celler.

Beroende på person, kan hyperviskositet orsaka en rad olika sjukdomar och symtom

Patienter kan upplever neurologiska eller okulär dysfunktion, ledvärk och att organ överbelastas. I stora artärer, kan det utlösa inflammationer som resulterar i placktillväxt och bristning. Behandling av blodets viskositet är en viktig del av varje övergripande strategi för hjärt- och kärlhälsa och kritisk till att förebygga sjukdomar orsakade av dålig genomblödning eller mikrovaskulära ischemi.

Trots många framsteg inom medicinsk forskning är fortfarande den ledande dödsorsaken blockeringar (eller aterosklerotiska plack) som finns i vissa artärer, särskilt de stora artärerna som är nära hjärtat och från hjärta och hjärna.  På Meridian Valley Lab som är ett företag som marknadsför sig inom longevity dvs metoder att förlänga livet så testar man blodets viskositet.

Fram tills nu har tester av viskositet som har varit kommersiellt tillgängliga haft begränsad användbarhet. Den metod som använts i dessa äldre metoder använder en industriell viskosimeter som är utformade för att mäta viskositet i husfärg eller motorolja och den visar endast viskositeten på det systoliskt blod.

Källor:

Obs den här artikeln har inte blivit vetenskapligt granskad och den baseras på uppgifter från:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemorheology
http://meridianvalleylab.com/about-blood-viscosity

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap