En ny metod att laga ett skadat hjärta

Forskning Hjärtinfarkt

“Therepi” enheten fäster direkt till skadat hjärta, så att man kan använda läkemedel under en patients hud som förbättar hjärtfunktionen.

Hjärtsjukdom är ett mycket vanligt hälsoproblem som måste behandlas. Efter en patient har en hjärtinfarkt sker en process som leder till början till hjärtsvikt. Skador på området i hjärtat där ett blodkärl blockerades leder till ärrvävnad. Som svar på ärrbildning, kommer hjärtat utvecklas för att kompensera ärrvävnaden. Denna process slutar ofta i ventrikulära eller ventil problem.

Ett team av forskare hoppas att stoppa progressionen från hjärtinfarkt till hjärtsvikt med en liten enhet som kallas “Therepi.” Enheten innehåller en reservoar som fäster direkt på vävnaden av det skadade hjärtat. En påfyllnings linje förbinder behållaren till en port på eller under patientens hud där terapier kan injiceras antingen av patienten eller  sjukvårdspersonal.

En ny studie publicerad i Nature biomedicinsk teknik med ett team av forskare från MIT, Harvard University, Royal College i Irland och Trinity College i Dublin använde avancerade material och bioteknikforskning.

Från en farmakologisk synvinkel, det är ett stort problem att du injicerar något som inte stannar vid den skadade vävnaden tillräckligt länge för att göra en skillnad,” säger William Whyte, Co-första författare och doktorand vid Trinity College Dublin och Amber.

Den alternativa metoden innebär ett invasivt förfarande för att injicera terapier direkt i hjärtmuskeln. Eftersom flera doser behövs krävs flera invasiva operationer.

Therepi behandlar problemen med nuvarande läkemedels leveransmetoder genom att administrera lokaliserade, icke-invasiva behandlingar så många gånger som det behövs. Enhetens reservoar kan implanteras på hjärtat genom ett kirurgiskt ingrepp.

Lokala och skräddarsydda behandlingar

Själva behållaren har en fantastisk potential för läkemedels leverans. Tillverkad av en gelatin-baserad polymer, har reservoaren en halvsfärisk form med en platt botten som fästs vid den sjuka vävnaden. Den platta botten består av ett semi-tätt membran som kan justeras för att tillåta mer mediciner eller större material att passera direkt i hjärtats vävnad.

Reservoaren ger en unik möjlighet att administrera stamcells terapier. Det fungerar som en cell fabrik. Hellre än att passera genom membranet in i hjärtat stannar cellerna i behållaren där de producerar parakrin faktorer som främjar läkning i det skadade hjärtvävnaden. De hjärtan som fick flera doser av celler via terapi hade mer hjärtfunktion än de som fick endast en enda injektion eller ingen behandling alls.

Att hitta den optimala dosen

Therepis kapacitet att behandla hjärtsjukdomen. Eftersom det ger möjlighet för flera, lokaliserade doser som skall levereras, kan det användas som ett verktyg för att identifiera den exakta dosen.

Vi hoppas kunna använda enheten som ett forskningsverktyg för att lära sig mer om det optimala systemet för läkemedels lastning“, säger Roche.

För första gången kan forskarna få möjlighet att spåra flera påfyllningar av lokaliserade behandlingar över tid för att hjälpa till att identifiera de bästa doserings-och dos intervallen.

Källa: http://news.mit.edu/2018/mending-broken-heart-therepi-device-0612

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *