Infektioner efter en stroke

0

Många patienter utvecklar livshotande infektioner efter en stroke. Slaganfall skadar immunceller som påverkar hjärnan. Resultaten förklara varför patienter har större risk att få livshotande infektioner som lunginflammation, efter slaganfall. Denna kunskap kan nu användas för att generera riktade terapier.

Infektion är den vanligaste komplikationen och kan drabba upp till en tredjedel av patienterna. Bakteriella lunginfektioner är de vanligaste typerna av infektioner och är associerade med ökad död och minskad funktionell återhämtning av överlevande. Om vi kan förstå varför strokepatienter är särskilt mottagliga för dessa infektioner, kan vi identifiera nya terapeutiska mål för att minska risken för infektion och förbättra överlevnad och återhämtning av patienter efter stroke.

Använder en experimentell modell för stroke hos möss, funnit forskning att stroke resulterar i förlust av en särskild population av antikropp-producerande immunceller i mjälten kallas “marginella zon B celler”. De antikroppar som produceras av dessa celler är avgörande för anti-bakteriell försvar.

Att identifiera denna tidigare okända defekt i vårt immunförsvar efter stroke ger forskare och läkare ett nytt mål att försöka återställa kroppens egna antibakteriella försvar och minska infektion hos strokepatienter. Inriktning marginella zon B-celler, eller deras funktion, kan ge en ny metod för att förhindra infektion hos strokepatienter. Genom att förhindra eller minimera effekterna av infektion efter stroke, hoppas forskarna att förbättra överlevnaden för patienter och minska funktionshinder.

Forskningsartikel: Research Article: Adrenergic-mediated loss of splenic marginal zone B cells contributes to infection susceptibility after stroke. Nature Communications 8, 5051 (2017). doi:10.1038/ncomms15051

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap