Luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar: forskning och konsekvenser

Forskning Hjärta

Luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar: I en 10-årig studie har forskarna undersökt hur långvarig exponering för fina partiklar mindre än 2 · 5 mikrometer i diameter (PM2 · 5) och trafikrelaterade luftföroreningar koncentrationer har samband med kardiovaskulär risk. Sjukdomsförloppet bakom dessa föreningar är fortfarande osäker.

Denna studie talar för globala insatser för att minska utsläppen för att förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer på TheLancet

Forskning och konsekvenser med Joel Kaufman professor vid University of Washington.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *