Luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar: forskning och konsekvenser

0

Luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar: I en 10-årig studie har forskarna undersökt hur långvarig exponering för fina partiklar mindre än 2 · 5 mikrometer i diameter (PM2 · 5) och trafikrelaterade luftföroreningar koncentrationer har samband med kardiovaskulär risk. Sjukdomsförloppet bakom dessa föreningar är fortfarande osäker.

Denna studie talar för globala insatser för att minska utsläppen för att förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer på TheLancet

Forskning och konsekvenser med Joel Kaufman professor vid University of Washington.

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap