Aspiremetoden är en alternativbehandling av sjuklig övervikt. Vid metoden tömmer man överflödigt maginnehåll och det är ett alternativ till gastric bypass. Vid aspire monteras en peg i magen. Pegen kan monteras bort men ger ett centimeterstort ärr.

I metoden ingår även KBT (Kognitiv Beteende Terapi)