Hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar är ett mycket allvarligt medicinskt tillstånd och den vanligaste dödsorsaken i världen och i Sverige. Det är också den största orsaken att människor blir funktionshindrade.

Rätt behandling vid hjärtsjukdomar beror till stor del på vilken typ av sjukdom det är och hur allvarligt tillståndet är. På grund av detta behöver du tala med din läkare för att identifiera vad som är rätt och lämplig behandling för dig.

2016 orsakade hjärtsjukdomar 17,9 miljoner dödsfall globalt. Hjärtsjukdomarna stod för 31% av alla dödsfall. Av dessa bestod 85% av hjärtinfarkt och stroke. Det finns olika hjärtsjukdomar som hjärtsvikt, hjärtfel, hjärtinfarkt, hjärtklaffproblem, hjärtrytmrubbningar aortaneurysm och stroke.

Den vanligaste typen är blockering av artärerna vilket innebär blodkärl som levererar blod till hjärtat. Denna typ kallas kranskärlssjukdom. Det är en gradvis process av blockeringar vilkelt är den största orsaken till hjärtinfarkt. Den andra typen av hjärtsjukdomar innebär att ventilerna i hjärtat har begränsade förmåga att pumpa vilket leder till hjärtsvikt. Vissa människor föds med denna typ av hjärtsjukdom.

Koronar åderförkalkning (CAD) är den vanligaste typen av hjärtsjukdom som leder till dödsfall. Det händer när artärerna som levererar blod till hjärtat blir härdat och minskar sin effektivitet på grund av ackumulering av kolesterol och ett annat material som kallas plack. Detta leder till att hjärtmuskeln inte får tillräckligt med blod eller syre. Detta är orsaken till angina eller hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp stoppar hjärtats blod och därmed skadar hjärtat.

Hjärtsvikt kallas också för CHF och kan delas upp i vänster-sidig hjärtsvikt och höger-sidig hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa blod till resten av kroppen. Hjärtsvikt är när hjärtat stannar eller är på väg att sluta.

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck, diabetes och kranskärlssjukdom. Behandlingen av hjärtsvikt inkluderar behandling av orsaken till hjärtsvikt, hjärttransplantationer, och mediciner.

Hur minskar du risken för hjärtsjukdomar?

Livsstilsförändringar
Hjärtsjukdom kan behandlas genom vissa förändringar i din livsstil. Det är möjligt att minska risken för hjärtsjukdomar genom att vidta åtgärder för att minska faktorer som orsakar riskerna. Metoder att minska riskerna är att kontrollera blodtrycket, sänka kolesterolnivåerna, inte röka, motion, undvika fet och ohälsosamma livsmedel och drycker, undvika stressiga situationer så mycket som möjligt, och upprätthålla en hälsosam vikt.

Läkemedel
Hjärtsjukdom kan behandlas genom mediciner. Hittills finns det fyra huvudsakliga typer av medicinering behandling tillgänglig för patienter med hjärtsjukdom. Alternativen inkluderar kalcium kanal antagonister, betablockerare, nitrat, och anti-trombocyter läkemedel. Mediciner kna förbättra den normala funktionen i hjärtat och kan också hjälpa till i det normala flödet av syre och blod till hjärtat, vilket får hjärtat att fungera som det brukade.

Medicinska behandlingar
En medicinsk behandling för hjärtsjukdom rekommenderas av många läkare i dessa dagar för allvarliga typer av hjärtsjukdomar. Precis som mediciner finns medicinska behandlingar av hjärtsjukdomar i olika former, och var och en har en särskild, unik funktion och nytta. Ingår i listan är angioplastik, stent, aterektomi, propp-upplösande läkemedel, och vissa typer av allmänna behandlingsåtgärder som användning av smärtstillande läkemedel, acetylsalicylsyra eller nitroglycerin. Den medicinska behandlingen för hjärtsjukdom kan påbörjas så snart diagnosen är gjord.

Kirurgiska ingrepp
Kirurgiska ingrepp anses i allmänhet vara akut eller svår hjärtsjukdom. Denna typ av behandling för hjärtsjukdom är ges av en kirurg eller en medicinsk specialist. En av de vanligaste ingreppen som används för behandling av hjärtsjukdomar är bypass-kirurgi, där kirurgen skapar en ny väg för blodet och syret att flöda och nå hjärtat. Denna behandling av hjärtsjukdom utförs vanligtvis genom att man tar ett blodkärl från patientens ben och använder den för att skapa den nya vägen.