Master Switch of Life

Vatten utlöste en omedelbar minskning av hjärtfrekvensen  vid ett experiment av biologen Per Scholander (1905-1980). Scholander var fascinerad över hur sälar och valar kunde få syre under vattenytan utan att drabbas av dykarsjuka och bends. Syreledningsförmågan hos sälar är större hos sälar än människor eftersom de blod och muskler har mer hemoglobin och blodvolymen är relativt sett större.

Scholander började experimenten genom att leda volontärer i en enorm vattentank och övervaka deras hjärtfrekvens när de dök ner till botten av tanken och det visade att vatten utlöste en omedelbar minskning av hjärtfrekvensen. Hjärtfrekvensen minskade tom när han lät deltagarna utföra en kort kraftfull träning under vattnet. Den långsammare hjärtfrekvens innebar att de använde mindre syre och därför kunde stanna under vattnet längre.

En annan effekt under vattnet är att blodet i kroppen gick från lemmarna och till de vitala organen.

Källor:
http://ideas.ted.com/science_of_freediving

 

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)