Hjärt-kärlsjukdom dödar 17,3 miljoner människor varje år som jämförelse dödar hiv/aids, malaria och tuberkulos tillsammans 3 860 000. De flesta av dessa dödsfall kan förhindras. Det finns fördomar som att män är mer mottagliga men kvinnor har lika stor sannolikhet att påverkas.

Turkmenistan var det land som hade högsta dödsfall i hjärt-kärlsjukdom under 2012 med 712 dödsfall per 100 000 personer. Kazakstan har den näst högsta hastigheten med 635 dödsfall per 100 000. Mongoliet, Uzbekistan, Kirgizistan, Guyana, Ukraina, Ryssland, Afghanistan, Tadzjikistan och Moldavien har alla mer än 500 dödsfall per 100.000.

Källa Agenda.weforum.org