vaccin

Vaccin mot höga nivåer av kolesterol

Forskning Hjärta Läkemedel Medicin hjärtat

Ett vaccin som vaccinerar personer mot höga nivåer av kolesterol och förträngning av artärerna som orsakas av ansamling av fett material (åderförkalkning) har visat sig framgångsrika i laboratorietester med möss.

Studien, som publiceras i journalen European Heart Journal, är först att visa att det är möjligt att genetiskt vaccinera modifierade möss med en molekyl som orsakar kroppen att producera antikroppar mot ett enzym som kallas PCSK9 (Proprotein covertase subtilisin/kexin typ 9) som spelar en roll i det ”onda kolesterolet”från blodet.

Det finns mediciner med PCSK9 men de är mycket dyra.

Personer med höga nivåer av LDL-kolesterol, antingen på grund av deras genetiska arv, eller dålig kost och livsstil, löper mycket större risk att utveckla hjärtkärlsjukdom förtidigt.

Läs mer:
Läkemedelsvärlden
Affiris

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *