Vaccin mot höga nivåer av kolesterol

0

Ett vaccin som vaccinerar personer mot höga nivåer av kolesterol och förträngning av artärerna som orsakas av ansamling av fett material (åderförkalkning) har visat sig framgångsrika i laboratorietester med möss.

Studien, som publiceras i journalen European Heart Journal, är först att visa att det är möjligt att genetiskt vaccinera modifierade möss med en molekyl som orsakar kroppen att producera antikroppar mot ett enzym som kallas PCSK9 (Proprotein covertase subtilisin/kexin typ 9) som spelar en roll i det ”onda kolesterolet”från blodet.

Det finns mediciner med PCSK9 men de är mycket dyra.

Personer med höga nivåer av LDL-kolesterol, antingen på grund av deras genetiska arv, eller dålig kost och livsstil, löper mycket större risk att utveckla hjärtkärlsjukdom förtidigt.

Läs mer:
Läkemedelsvärlden
Affiris

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap