Hjärttransplantation innebär en operation där man ersätter ett sjukt hjärta med ett hjärta från en avliden person. Den första hjärttransplantationen gjordes redan 1967. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt men ingreppet är komplicerat och förenat med risker.