Hjärtklappning och förstå orsakerna för ett hälsosammare liv

Hjärtklappning kallas även arytmi eller parlpitation är hjärtslag som plötsigt blir märkbara. Det kan innebära att hjärtat slår extra slag, slår för snabbt, fladdrar, slår för långsamt, hårda hjärtklappningar eller att du får hjärtrusningar under en kort period. Vid hjärtklappning upplever man en oregelbunden eller snabb hjärtrytm som kan vara både skrämmande och oroande. Det är viktigt att förstå hjärtklappning, dess orsaker, symptom och behandlingsalternativ för att kunna hantera och upprätthålla ett hälsosamt hjärta.

Orsaker till hjärtklappning

Orsakerna till hjärtklappning är varierande och är olika för varje person. Problem med elsystemet i hjärtat kan orsaka onormal hjärtrytm. Hjärtklappning i allmänhet, men inte alltid, kommer från onormal hjärtrytm vilket kan bero på sjukdomar som förmaksflimmer, feber, takykardi men även stress och oro är vanliga orsaker.

Det är viktigt att känna till de vanligaste orsakerna för att kunna identifiera och hantera hjärtklappning på bästa sätt. Nedan är några av de vanligaste orsakerna till hjärtklappning:

Stress och ångest: Stress och ångest är vanliga utlösare av hjärtklappning. När du är stressad eller får panikångest kan din kropp reagera genom att frisätta stresshormoner som kan påverka hjärtfrekvensen och orsaka hjärtklappning.

Fysisk ansträngning: Under fysisk aktivitet ökar kroppens syrebehov, vilket kan leda till att hjärtat slår snabbare för att förse musklerna med tillräckligt med syre. Detta är en normal respons och kan vara anledningen till hjärtklappning vid träning eller ansträngande aktiviteter.

Koffein och stimulanter: En vanlig men ofta förbisedd orsak till hjärtklappning kan vara för mycket koffein på grund av kaffedrickande och konstgjorda sötningsmedel som aspartam. Koffein och andra stimulerande ämnen kan öka hjärtfrekvensen och orsaka hjärtklappning hos känsliga individer. Att överkonsumera kaffe, te, energidrycker eller andra koffeinhaltiga produkter kan vara en bidragande faktor till hjärtklappning. Droger såsom kokain, heroin, amfetamin, ecstasy och cannabis eller kryddig mat kan påverka hjärtslagen.

Sköldkörtelproblem: Sköldkörtelsjukdom producerar hormoner och påverkar kroppens funktioner såsom hjärtklappningar och känsla av oro och nervositet. En överaktiv sköldkörtel kan öka ämnesomsättningen och hjärtfrekvensen, vilket kan leda till hjärtklappning. Det är viktigt att konsultera en läkare om du misstänker att sköldkörteln kan vara involverad i ditt tillstånd.

Näringsbrister exempelvis brist på magnesium, potassium och thiamine.

Ibland kan hjärtklappning hos kvinnor vara en följd av hormonella förändringar som inträffar under menstruationen, graviditet eller klimakteriet – när en kvinna slutar få sin menstruation och inte längre kan bli gravid är det naturligt med hjärtklappning vilket oftast är tillfällig och inte en orsak till oro.

Snabb hjärtrytm: Hjärtklappning kännetecknas ofta av en snabbare hjärtrytm än normalt. Du kan uppleva att ditt hjärta slår väldigt fort, vilket kan vara obehagligt och oroväckande.

Oregelbunden hjärtrytm: Utöver att vara snabb kan hjärtrytmen också vara oregelbunden. Det kan kännas som om hjärtat hoppar över slag eller har en ojämn rytm.

Känsla av hjärtklappning: Naturligtvis är en tydlig indikation på hjärtklappning själva känslan av att hjärtat klappar snabbt eller oregelbundet. Detta kan vara en intensiv upplevelse och kan åtföljas av oro och rädsla.

Svindel eller yrsel: Vissa personer kan uppleva svindel eller yrsel i samband med hjärtklappning. Detta kan bero på att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod till hjärnan på grund av den snabba hjärtrytmen.

Andfåddhet: Hjärtklappning kan göra att du känner dig andfådd eller att du har svårt att andas. Detta kan vara en följd av att hjärtat inte pumpar blod effektivt.

Hjärtklappning kan vara livshotande

Hjärtklappning kan vara livshotande och verka skrämmande, men i de flesta fall de är ofarliga och inte ett tecken på ett allvarligt problem. Vissa arytmier kan leda till att hjärtat slutar pumpa blod ut i kroppen så du bör ta signalerna på största allvar.

Hjärtklappning kan vara ett tecken på en extremt farlig situation och om du har ont i brösten och oregelbunda hjärtslag så bör du snabbt kontakta en akutmottagning – speciellt om det inte går över eller om du känner yrsel. Hjärtproblem är den vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män.

Ibland kanske du känner ett extra hjärtslag eller ett missat hjärtslag. Dessa kallas ektopiska hjärtslag och är oftast inget att oroa.

Behandling av hjärtklappning

Behandlingen av hjärtklappning beror på dess orsak och allvarlighetsgrad. I vissa fall kan enklare livsstilsförändringar och egenvård vara tillräckligt för att hantera hjärtklappning. I andra fall kan medicinering eller andra medicinska ingrepp krävas. Det är viktigt att konsultera en läkare för en korrekt diagnos och behandlingsplan. Nedan är några möjliga behandlingsalternativ för hjärtklappning:

Stresshantering: Att hantera stress och ångest kan bidra till att minska hjärtklappning. Tekniker som djupandning, meditation och motion kan vara till hjälp för att lindra stress och förbättra hjärtats hälsa.

Livsstilsförändringar: Att undvika koffeinhaltiga produkter, alkohol och rökning kan minska risken för hjärtklappning. Att upprätthålla en hälsosam vikt, äta en balanserad kost och regelbundet motionera kan också vara fördelaktigt för hjärtat.

Medicinering: Vid behov kan läkaren förskriva medicinering för att behandla hjärtklappning. Det kan inkludera läkemedel som hjälper till att reglera hjärtrytmen eller minska hjärtklappningen.

Elektrisk konvertering: I vissa fall kan en elektrisk konvertering användas för att återställa en normal hjärtrytm. Detta görs vanligtvis under övervakning av en läkare på sjukhuset.

Ablation: Ablation är en medicinsk procedur där en läkare använder radiovågor eller kyla för att förstöra små områden i hjärtat som orsakar oregelbunden hjärtrytm. Detta kan hjälpa till att minska eller eliminera hjärtklappning.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingsalternativen kan variera beroende på individuella omständigheter och behov. En noggrann utvärdering och diagnos av en kvalificerad läkare är nödvändig för att fastställa den bästa behandlingsplanen för hjärtklappning.

Undersök din hälsa med jämna mellanrum

Du bör också göra en undersökning av din hälsa med fokus på ditt hjärta för att utesluta allvarliga sjukdomar och förmaksflimmer.

Det finns små bärbara EKG-mätare som kan användas för att upptäcka allvarliga hjärtfel.

Men det handlar ofta om livsstilsförändringar för att motverka stress , alkohol och bättre kosthållning – men det kan också vara en sjukdom som ligger bakom hjärtproblemet och som kräver behandling.

Stress och oro orsakar ofta extra hjärtslag och hjärtklappning. Om du är orolig – se till att genomgå en utredning kring ditt hjärta

Läs mer om olika typer av arytmier och hjärtklappningar

  • Förmaksflimmer – är en mycket vanlig rubbning av hjärtrytmen. Vid ventrikelflimmer slår kamrarna (hjärtats lägre kammare) inte normalt. Istället darrar de mycket snabbt och oregelbundet.
  • En annan arytmi som är kammartakykardi. Detta är en snabb, regelbunden slag av kamrarna som kan pågå i bara några sekunder eller mycket längre.

Hos personer som har någon av dessa arytmier, kan en elektrisk stöt från en hjärtstartare återställa hjärtats normala rytm.

Vanliga frågor om hjärtklappning

Vad är skillnaden mellan hjärtklappning och hjärtarytmi?
Hjärtklappning är en subjektiv känsla av en snabb eller oregelbunden hjärtrytm, medan hjärtarytmi är en objektiv term som beskriver en oregelbunden hjärtrytm som kan observeras genom medicinska tester.
Kan hjärtklappning vara farligt?

Är hjärtklappning farligt?
I de flesta fall är hjärtklappning ofarligt och kan vara resultatet av icke-allvarliga faktorer som stress eller koffeinförbrukning. Men om hjärtklappningen är långvarig, förekommer frekvent eller åtföljs av allvarliga symtom som bröstsmärta eller svimning, bör du söka medicinsk hjälp.

Vad kan jag göra själv för att lindra hjärtklappning?
Att minska stressnivåer, undvika koffein och alkohol, och införa avslappningstekniker som djupandning och meditation kan hjälpa till att minska hjärtklappning. Det är också viktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil genom regelbunden motion och en balanserad kost.

När ska jag söka medicinsk hjälp för hjärtklappning?
Om du upplever hjärtklappning som är långvarig, frekvent eller åtföljd av allvarliga symtom, som bröstsmärta, andningssvårigheter eller svimning, bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Finns det några förebyggande åtgärder för hjärtklappning?
Att leva en hälsosam livsstil genom regelbunden motion, en balanserad kost och hantering av stress kan hjälpa till att minska risken för hjärtklappning. Det är också viktigt att undvika överdriven konsumtion av koffein och andra stimulerande ämnen.

Kan hjärtklappning vara ärftligt?
Vissa former av hjärtklappning kan ha en ärftlig komponent. Om du har en familjehistoria av hjärtklappning eller hjärtsjukdomar, kan det vara viktigt att diskutera detta med din läkare.

Sammanfattning

Hjärtklappning är en vanlig upplevelse som kan vara både skrämmande och oroande. Genom att förstå hjärtklappning, dess orsaker, symptom och behandlingar kan du ta kontroll över ditt hjärta och vidta lämpliga åtgärder vid behov. Kom ihåg att rådfråga en läkare om du upplever hjärtklappning som är långvarig, frekvent eller åtföljd av allvarliga symtom. Genom att arbeta tillsammans med en medicinsk professionell kan du få en korrekt diagnos och en individuell behandlingsplan för att upprätthålla ett hälsosamt hjärta.