Ablation

Vad är ablation?

Ablation står för eliminering eller avlägsnande. Det finns tex kateterburen ablation av förmaksflimmer.