Hjärtfladder

Hjärtfladder är en störning av hjärtrytmen där förmaken slår extremt snabbt 250 till 350 slag i mnuten. Impulsen roterar oftast med ungefär 280 varv/minut. En del av dessa slag åtföljs av kammarsammandragning.
Hjärtflimmer innebär snabbare förmakskontraktioner.