Vad är hemokromatos (järnöverbelastning)

Hemokromatos är en sjukdom där för mycket järn som ansamlas i kroppen (järnöverskott). För mycket järn i hjärtat kan orsaka oregelbunden hjärtrytm (arytmier) och hjärtsvikt. För mycket järn i bukspottkörteln kan leda till diabetes.

Hemokromatos är ett medicinskt tillstånd där järn absorberas och ackumuleras i överflöd i kroppens organ och vävnader. Detta överskott av järn kan orsaka skada på levern, hjärtat, bukspottkörteln och andra organ. Hemokromatos är en ärftlig sjukdom och är vanligare hos personer med europeiskt ursprung.

Orsaker till hemokromatos

Hemokromatos är huvudsakligen orsakad av en genetisk mutation som påverkar kroppens förmåga att reglera järnabsorptionen. Den vanligaste formen av hemokromatos kallas HFE-relaterad hemokromatos och är kopplad till mutationer i generna HFE. Dessa mutationer gör att kroppen absorberar och lagrar mer järn än den behöver. Det finns också andra, mindre vanliga former av hemokromatos som kan vara relaterade till andra genmutationer.

Symtom på hemokromatos

Symtomen på hemokromatos kan variera från person till person och kan också vara milda i de tidiga stadierna. Vanliga symtom inkluderar trötthet, led- och muskelsmärta, buksmärta, impotens, mörkfärgad hud och leversjukdom. Eftersom dessa symtom kan vara vaga och likna andra tillstånd, kan det vara svårt att diagnostisera hemokromatos baserat på symtomen ensamma.

Diagnos av hemokromatos

För att diagnostisera hemokromatos kan läkare använda olika tester och undersökningar. Ett vanligt test är att mäta nivåerna av ferritin, ett protein som hjälper till att lagra järn i kroppen. Förhöjda nivåer av ferritin kan indikera järnöverbelastning. Andra tester kan inkludera blodprov för att mäta järnnivåer, genetiska tester för att identifiera mutationer i generna HFE, och leverbiopsi för att bedöma eventuell organskada.

Behandling av hemokromatos

Behandlingen av hemokromatos syftar till att ta bort överskottsjärnet från kroppen och förhindra framtida skador. Den vanligaste behandlingsmetoden är venesektion, vilket innebär att man regelbundet tar bort blod från kroppen för att minska järnnivåerna. Genom att göra detta tvingas kroppen att använda sitt befintliga järnlagrade och ta från de överskott som har ackumulerats. I vissa fall kan läkare också ordinera läkemedel som binder järn och hjälper till att eliminera det från kroppen.

Kost och livsstilsförändringar

För personer med hemokromatos kan kost- och livsstilsförändringar vara viktiga för att hantera sjukdomen. Det rekommenderas att undvika järnrika livsmedel som rött kött, skaldjur och berikade spannmål. Att undvika alkohol kan också vara viktigt, eftersom det kan påverka leverns funktion och förvärra symtomen. Att regelbundet motionera och upprätthålla en hälsosam vikt kan också bidra till att minska risken för komplikationer.

Komplikationer av hemokromatos

Om hemokromatos inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer. Överskottsjärnet kan ackumuleras i vitala organ som levern, hjärtat och bukspottkörteln och orsaka skador på dessa organ. Det kan leda till levercirros, hjärtsjukdomar, diabetes och andra allvarliga tillstånd. Därför är det viktigt att diagnostisera och behandla hemokromatos i ett tidigt skede för att undvika potentiellt livshotande komplikationer.

Vanliga frågor om hemokromatos

 1. Vad är orsaken till hemokromatos?
  Hemokromatos är en ärftlig sjukdom som orsakas av genetiska mutationer som påverkar kroppens förmåga att reglera järnabsorptionen.
 2. Vilka är de vanligaste symtomen på hemokromatos?
  Vanliga symtom på hemokromatos inkluderar trötthet, led- och muskelsmärta, buksmärta, impotens, mörkfärgad hud och leversjukdom.
 3. Kan hemokromatos botas?
  Hemokromatos kan inte botas, men den kan hanteras och kontrolleras genom behandling och livsstilsförändringar.
 4. Är hemokromatos ärftligt?
  Ja, hemokromatos är en ärftlig sjukdom. Om en eller båda föräldrarna bär på de genetiska mutationerna ökar risken för att barnet också kommer att utveckla hemokromatos.
 5. Hur diagnostiseras hemokromatos?
  Hemokromatos kan diagnostiseras genom att mäta nivåerna av ferritin i blodet,