Hemokromatos

Vad är hemokromatos?

Hemokromatos är en sjukdom där för mycket järn som ansamlas i kroppen (järnöverskott). För mycket järn i hjärtat kan orsaka oregelbunden hjärtrytm (arytmier) och hjärtsvikt. För mycket järn i bukspottkörteln kan leda till diabetes.