Arytmi

Vad är arytmi?
Arytmi (eller rytmrubbning) innebär en onormal hjärtrytm. Ordet härstämmar från grekiskan för oregelbundhet och avsaknad av rytm. Läs mer om hjärtarytmi.