Hjärtarytmi

Vad är hjärtarytmi?

Hjärtarytmi är en rubbning av hjärtats normala rytm. Exempelvis förändras hjärtats rytm onaturligt snabbt eller långsamt. Hjärtarytmi kan också innebära att hjärtslagen slår med oregelbundna mellanrum.

Om du fått diagnosen arytmi (hjärtrytmstörningar) kan behandling ibland vara nödvändig medan det ofta inte behandlas. Om du är osäker ska du alltid kontakta läkare för att utreda din arytmi och vad den kan bero på.