Vertigo – vad är vertigo?

Vad är vertigo?
Svindel är en känsla av rotation, gunga, eller att rummet är i spinning, vilket upplevs även när någon är helt stilla. Många barn försöker skapa en känsla av svindel genom att snurra runt en tid; denna typ av inducerad svindel varar en liten stund och försvinner sedan. I jämförelse, när svindel uppstår spontant eller som en följd av en skada tenderar att pågå i många timmar eller dagar innan det försvinner.

Vad orsakar yrsel?
Lågt blodtryck som orsak till yrsel. Yrsel, yrsel, och känslan av att passera ut är ett vanligt klagomål hos personer som har lågt blodtryck. När blodtrycket är för lågt, kommer inte tillräckligt med syrerikt blod till hjärnan, och dess funktion kan påverkas. Symtomen kan förvärras när du byter position från liggande eller sittande, till stående.

Vid sidan av yrsel kan symptomer vara:

  • Svettning
  • Svaghet
  • Illamående och kräkningar