Statiner och statinbehandling

Statiner är en grupp kolesterolsänkande läkemedel avsedda att sänka risken för hjärtinfarkt och stroke. Flera kliniska studier har visat att statiner minskar hjärtinfarkt, stroke, revaskulariseringsförfaranden , och dödsfall från kardiovaskulära orsaker. Läs artikel på TheLancet “Varför tar människor inte livräddande mediciner – om statiner“.

Statiner (kolesterolsänkande receptbelagda läkemedel) har blivit mycket populärt och de reglerar blodfetter (lipider). Över en fjärdedel av amerikaner över 40 års ålder tar dem, enligt Centers for Disease Control and Prevention.

Hur fungerar statiner?

Statiner sänker kolesterolhalten i blodet och gör att åderförkalkningsprocessen går långsammare eller går tillbaka. De blockerar produktionen av coenzym Q10 i levern och minskar risken för hjärt och kärlsjukdom pga för höga blodfetter. De kallas även för HMG-CoA reduktashämmare och är i det närmaste en standardbehandling och är ett väldokumenterat läkemedel.

Statiner kan också ha positiva effekter på blodkärlen utöver den kolesterolsänkande effekten och de används i förebyggande syfte när effekten av förändrad diet och livsföring är otillräcklig. Syftet med statinbehandling är alltså att minska risken att drabbas av sjukdomar.

Statiner biverkningar

Majoriteten av patienterna har inga biverkningar alls. Forskning har kopplat statiner med ett antal biverkningar, såsom muskelvärk, förhöjt blodsocker och minnesproblem. Biverkningar är lindriga bukbesvär som känslan av uppblåsthet och förstoppning. Läs mer om biverkningar och en kritisk artikel kring statiner på ANH USA.

Ny studie: En ny studie som presenterades 2017 visade att de som slutar att ta statiner på grund av biverkningar får högre nivåer av hjärtattacker, stroke och dödfall. Sammantaget var det 1,7% i skillnad i dessa negativa resultat noterade forskarna – vilket är en mycket skillnad

Statiner priser

Det är en relativt dyr medicin.

Blodfettssänkande statiner

  • Simvastatin (Simvastatin, Simidon)
  • Atorvastatin (Atorvastatin, Atorab, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Lipitor, Zarator)

D-vitaminbrist och statiner

En studie som är publicerades i Canadian Medical Association Journal (juli 2009) visade att man kan uppleva muskelvärk samtidigt som man tar statiner. Forskare vid det judiska sjukhuset i Cincinnati fann att statin användare som upplevt muskelsmärta var mycket mer benägna att ha D-vitaminbrist.