Statiner och statinbehandling

Statiner är en typ av läkemedel som används för att sänka kolesterolnivåerna i blodet de är avsedda att sänka risken för sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Flera kliniska studier har visat att statiner minskar hjärtinfarkt, stroke, revaskulariseringsförfaranden , och dödsfall från kardiovaskulära orsaker. Läs artikel på TheLancet “Varför tar människor inte livräddande mediciner – om statiner“.

Statiner (kolesterolsänkande receptbelagda läkemedel) har blivit mycket populärt och de reglerar blodfetter (lipider). Över en fjärdedel av amerikaner över 40 års ålder tar dem, enligt Centers for Disease Control and Prevention.

Hur fungerar statiner?

Statiner sänker kolesterolhalten i blodet och gör att åderförkalkningsprocessen går långsammare eller går tillbaka. De fungerar genom att hämma ett enzym i kroppen som är nödvändigt för produktionen av kolesterol i levern. Genom att minska produktionen av kolesterol kan statiner hjälpa till att sänka det totala kolesterolet och det dåliga LDL-kolesterolet, samtidigt som de ökar det goda HDL-kolesterolet.

De blockerar produktionen av coenzym Q10 i levern och minskar risken för hjärt och kärlsjukdom pga för höga blodfetter. De kallas även för HMG-CoA reduktashämmare och är i det närmaste en standardbehandling och är ett väldokumenterat läkemedel.

Statiner används främst för att behandla höga kolesterolnivåer och för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Hög kolesterolnivå är en riskfaktor för att utveckla åderförkalkning, vilket kan leda till hjärtinfarkt, stroke och andra allvarliga komplikationer. Genom att sänka kolesterolnivåerna kan statiner minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och förbättra hjärt och kärlhälsan.

Statiner kan också ha positiva effekter på blodkärlen utöver den kolesterolsänkande effekten och de används i förebyggande syfte när effekten av förändrad diet och livsföring är otillräcklig. Syftet med statinbehandling är alltså att minska risken att drabbas av sjukdomar.

Hur ska jag ta statiner?

Statiner finns i form av tabletter och tas vanligtvis en gång om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och ta statinerna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Statiner kan tas med eller utan mat, men det kan vara bäst att ta dem vid samma tidpunkt i förhållande till måltiderna för att skapa en rutin.

Vad har statiner för biverkningar?

Majoriteten av patienterna har inga biverkningar alls. Forskning har kopplat statiner med ett antal biverkningar, såsom muskelvärk, förhöjt blodsocker och minnesproblem. Biverkningar är lindriga bukbesvär som känslan av uppblåsthet och förstoppning. Läs mer om biverkningar och en kritisk artikel kring statiner på ANH USA.

Ny studie: En ny studie som presenterades 2017 visade att de som slutar att ta statiner på grund av biverkningar får högre nivåer av hjärtattacker, stroke och dödfall. Sammantaget var det 1,7% i skillnad i dessa negativa resultat noterade forskarna – vilket är en mycket skillnad

Statiner priser

Det är en relativt dyr medicin.

Blodfettssänkande statiner

  • Simvastatin (Simvastatin, Simidon)
  • Atorvastatin (Atorvastatin, Atorab, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Lipitor, Zarator)

D-vitaminbrist och statiner

En studie som är publicerades i Canadian Medical Association Journal (juli 2009) visade att man kan uppleva muskelvärk samtidigt som man tar statiner. Forskare vid det judiska sjukhuset i Cincinnati fann att statin användare som upplevt muskelsmärta var mycket mer benägna att ha D-vitaminbrist.