PCSK9 hämmare

PCSK9 hämmare är något som man tror kommer revolutionera vården för hjärtpatienter men läkemedlen som finns är mycket dyra. PCSK9 finns i mediciner och det pågår framgångsrika djurexperiment där man använder det för vaccin.  PCSK9 är ett protein som utsöndras av leverceller.  “Ont” kolesterol (LDL) rensas vanligen från blodet genom att binda till särskilda “receptorer” i levern.

Vilka sjukdomar kan behandlas?

Vuxna med höga kolesterolnivåer i blodet (hyperkolesterolemiheterozygotfamiljär och icke-familjär, samt blandad dyslipidemi). De Medlet sänker det onda kolestorolet LDL och vetenskapliga studier visar att det har framgång för vanliga sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Sjukdomar som heterozygot familjär hyperkolesterolemi tros kunna behandlas enligt Amerikanska läkemedelsverket FDA.

Vilka mediciner finns med PCSK9 hämmare

Företag som gör mediciner med PCSK är Amgen med injektionsvätskan Repatha och Regeneron som tillverkar Praluent.

Källor:
https://www.nytimes.com/2018/10/02/health/pcsk9-cholesterol-prices.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615664
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125522s014lbl.pdf