Parestesier: Känslan av stickningar och domningar

Vad är parastesier?

Parestesier är en obehaglig känsla av stickningar, domningar eller “krypningar” i kroppens olika delar. Dessa symtom kan vara tillfälliga eller långvariga och kan uppstå i olika delar av kroppen, inklusive händer, fötter, armar, ben och ansikte. Förstärkta känselförnimmelser eller lätta domningar. Patienten känner brännande, stickningar, kliande och domningar exempelvis myrkrypning – utan fysisk orsak.

Det är vanligtvis inte smärtsamt, men det kan vara obehagligt och distraherande. Parestesier kan vara temporära och försvinna av sig själva, eller de kan vara kroniska och återkommande.

Parastesier är är vanliga vid olika sjukdomar i perifera nervsystemet, till exempel karpaltunnelsyndrom, andra mononeuropatier, eller polyneuropati. Det har också rapporterats efter olika vaccin som Pandemrix (svininfluensan).

Orsaker till Parestesier

Det finns flera möjliga orsaker till parestesier:

Nervskador: Skador på nerverna kan leda till parestesier. Det kan ske som ett resultat av trauma, komprimering av nerverna, nervsjukdomar som multipel skleros eller diabetes, eller som en biverkning av vissa mediciner.

Cirkulationsproblem: Otillräcklig blodcirkulation i vissa delar av kroppen kan orsaka parestesier. Det kan vara på grund av kärlsjukdomar, som åderförkalkning eller kärlspasm.

Tidigare operationer: Vissa kirurgiska ingrepp kan skada nerverna och orsaka parestesier som en följd.

Vitaminbrist: Vissa vitaminbrister, särskilt brist på vitamin B12 och vitamin E, kan påverka nervsystemet och orsaka parestesier.

Autoimmuna sjukdomar: Vissa autoimmuna sjukdomar, som lupus eller reumatoid artrit, kan påverka nervsystemet och orsaka parestesier.

Behandling av Parestesier

Behandlingen av parestesier beror på den underliggande orsaken. Målet med behandlingen är att lindra symtomen och förbättra den drabbade personens livskvalitet. Här är några behandlingsalternativ som kan övervägas:

Behandling av den underliggande orsaken: Om parestesierna är resultatet av en specifik sjukdom eller skada, bör behandlingen fokusera på att behandla den underliggande orsaken. Det kan innefatta medicinering, fysioterapi, kirurgi eller andra behandlingsmetoder.

Smärtlindring: Om parestesierna orsakar smärta eller obehag kan smärtstillande medel eller andra läkemedel för smärtlindring ordineras.

Fysioterapi: Vissa typer av parestesier kan förbättras genom fysioterapi, inklusive övningar för att förbättra muskelstyrka och rörlighet.

Livsstilsförändringar: Vissa livsstilsförändringar kan bidra till att minska parestesierna, såsom att undvika triggerfaktorer som kyla eller vibrationer, regelbunden träning och att undvika alkohol och tobak.

När ska du söka läkarvård?

Parestesier kan vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem, så det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever långvariga eller återkommande parestesier. Sök omedelbart vård om parestesierna åtföljs av andra allvarliga symtom, såsom förlust av medvetande, kraftig yrsel, förlamning eller svårigheter att tala.

WED – Willis Ekbom Disease

Willis Ekboms sjukdom, även känd som rastlösa ben syndrom (Restless Legs Syndrome RLS), är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av en oemotståndlig känsla av obehag i benen, särskilt när man är i vila eller försöker sova. Personer med WED/RLS upplever ofta en överväldigande önskan att röra på benen för att lindra obehaget. Symtomen kan vara smärtsamma eller obehagliga och kan påverka sömnen och vardagslivet. Behandlingen av WED/RLS involverar vanligtvis läkemedel för att lindra symtomen och förbättra sömnen.

Sjukdomen börjar med myrkrup och parestesier i ben och armar. Det uppskattas att 5% av den allmänna befolkningen och så många som 10% av dem över 65 år har denna sjukdom. Orsaken till sjukdomen är okänd men ärftligheten spelar roll. Den kan också bestå av biverkningar av läkemedel och järnbrist mm.

Behandling: Behandlingen av parestesier fokuserar på att lindra symtomen och behandla den underliggande orsaken, medan behandlingen av WED/RLS involverar vanligtvis läkemedel för att lindra symtomen och förbättra sömnen.

Det är viktigt att konsultera en läkare för en korrekt diagnos och behandling av både parestesier och WED/RLS, eftersom de kan ha olika orsaker och behandlingsmetoder.