Noninvasiv

Vad är noninvasiva ingrepp?

Noninvasiv förfaranden innebär diagnostik eller behandling utan operation där instrument kommer in i kroppen. Noninvasiva ingrepp är väldigt populärt eftersom man slipper söva ner personer och ingreppen tar kort tid att återställas från. Man använder ofta små operationsverktyg och lokalbedövning.

Copy link
Powered by Social Snap