Noninvasiv

Vad är noninvasiva ingrepp?

Noninvasiv förfaranden innebär diagnostik eller behandling utan operation där instrument kommer in i kroppen. Noninvasiva ingrepp är väldigt populärt eftersom man slipper söva ner personer och ingreppen tar kort tid att återställas från. Man använder ofta små operationsverktyg och lokalbedövning.