Myocardial ischemia

Myocardial ischemia (Myokardischemi) är ett stort medicinskt och socialt problem. Sjukdomen är för närvarande en av de främsta orsakerna till död och funktionshinder i hela världen.

 

Artikel: No more broken hearts
Gen som utvecklar myocardial ischemia har hittats.
Läs artikel