MET – vad är Met?

MET står för Metabolic Equivalent Task. En MET-timmar är vilotillstånd och motsvarar omvandlingen av 3,5 ml syre per kilo kroppsvikt per minut.