Kardiomyopati

Vad är kardiomyopati?

Kardiomyopati är en sjukdom i hjärtmuskeln som leder till generell försämring av muskeln och dess pumpande förmåga. Kardiomyopati är hjärtsvikt då både vänster och höger hjärtkammare sviktar.

 

Läs mer om konstgjorda hjärtan.