Kardiell amyloidos

Vad är kardiell amyloidos ?

Kardiell amyloidos är en sjukdom som orsakas av inlagring av ett onormalt protein (amyloid) i hjärtats vävnad vilket orsakar sjukdom och gör det svårt för hjärtat att fungera korrekt. Även kallad ”stel hjärta syndrom”.

  • AL-amyloidos
  • Familjär Transtyretinamyloidos (fATTR)
  • Senil systemisk amyloidos (SSA) – är den vanligaste formen och drabbar 10% av alla 80-åringar.