Kalcium blockerare

Vad är kalcium blockerare?

Kalcium kanal blockerare (eller kalcium blockerare) är ett läkemedel som sänker blodtrycket genom att reglera de kalcium-relaterade elektriska aktiviteterna i hjärtat.

De kallas också för Kalciumantagonister, kalciumhämmare eller kalciumhämmande läkemedel. Exempel på sjukdomar där behandling med kalcium blockerare används är hypertoni (högt blodtryck), angina pectoris, supraventrikulär takyarytmi, Raynauds sjukdom och cerebral vasospasm.