Kalcium blockerare

Vad är kalcium blockerare?

Kalcium kanal blockerare (eller kalcium blockerare) är ett läkemedel som sänker blodtrycket genom att reglera de kalcium-relaterade elektriska aktiviteterna i hjärtat.

De kallas också för Kalciumantagonister, kalciumhämmare eller kalciumhämmande läkemedel. Exempel på sjukdomar där behandling med kalcium blockerare används är hypertoni (högt blodtryck), angina pectoris, supraventrikulär takyarytmi, Raynauds sjukdom och cerebral vasospasm.

Copy link
Powered by Social Snap