Ischemisk hjärtsjukdom

Ischemisk (eller ischemisk) hjärtsjukdom är en sjukdom som kännetecknas av minskad blodtillförsel till hjärtat.
Det är den vanligaste dödsorsaken i de flesta västländer. Ischemi innebär “reducerad blodtillförsel”.

Kranskärlen levererar blod till hjärtmuskeln och när inget alternativ i blodtillförsel finns innebär en blockering i kranskärlen minskad tillförsel av blod till hjärtmuskeln.