Ischemi

Vad är ischemi?

Ischemi minskar blodflödet till ett organ, oftast på grund av förträngning eller obstruktion av en artär.

Liknande begrepp

Ischemisk hjärtsjukdom – även kallad kranskärlssjukdom och hjärt-kärlsjukdom, används för hjärtproblem orsakad av förträngning i hjärtats kranskärl, därigenom orsakar en minskad blodtillförsel till hjärtat.

Tyst ischemi – episoder av kardiell ischemi som inte åtföljs av bröstsmärtor.

Ischemisk stroke – en typ av stroke som orsakas av blockering i ett blodkärl.