Insulin

Insulin är ett hormon som är master av alla hormoner eftersom det kontrollerar andra hormoner.

Insulin resistans är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt.