Infektiös endokardit

Vad är infektiös endokardit?

Infektiös endokardit är en infektion i hjärtklaffarna och innersta slemhinnan i hjärtat (endocardium) vilket orsakas av bakterier i blodet.