Immunsuppressiva medel

Vad är immunsuppressiva mede?

Immunsuppressiva medel är medicin som försvagar kroppens immunsystem. Dessa läkemedel används för att minimera risken att kroppen kommer att förkasta en nyligen transplanterade organ, till exempel ett hjärta.