Hormoner

Vad är hormoner?

Hormoner är kemikalier som släpps ut i blodomloppet som styr olika funktioner i kroppen. Hormoner är kemiska budbärare som utsöndras direkt i blodet och ut i organ och vävnader i kroppen för att utöva sina funktioner. Det finns många typer av hormoner som verkar på olika aspekter av kroppsliga funktioner och processer. Några av dessa inkluderar:

  • Utveckling och tillväxt
  • Metabolismen av livsmedel
  • Sexuell funktion och reproduktiv tillväxt och hälsa
  • Kognitiv funktion, stress och humör
  • Underhåll av kroppstemperatur och törst

Hormoner och sjukdomar
Hormonstörningar kan diagnostiseras i labb. Laboratorietester kan användas för att testa kroppsvätskor som blod, urin eller saliv för hormon avvikelser.