Homocystein

Förhöjda homocystein är en känd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och trombos. Ungefär 10% av alla hjärtkärlsjukdomar tror man beror på förhöjda homocysteinvärden. Det finns läkare som anser att det vore rimligt att behandla patienter som har kärlsjukdomar för misstänt homocysteinemi även om diagnosen inte ställts. Det amerikanska medianvärdet för homocystein är 10umol/l och ett värde på 15 umol/l gör risken att bli sjuk i hjärtkärlsjukdomar ökar med 40%.

Homocystein försämras och hämmar bildandet av de tre viktigaste strukturella komponenter i artärer: kollagen, elastin och proteoglykaner. I proteiner, försämrar homocystein permanent cystein disulfidbryggor och lysin aminosyrarester, som påverkar struktur och funktion.

Näringsämnen som minskar homocysteinhalterna är folsyra, Vitamin B12, betain och Vitamin B6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *