Hjärtstopp

Vad är hjärtstopp?

Hjärtstopp är ett plötsligt stopp av blodflödet på grund av hjärtat slår fel och stannar. Symtom på hjärtstopp är medvetslöshet och onormal eller frånvarande andning. Vissa människor kan ha bröstsmärtor, andfåddhet, eller illamående innan detta inträffar. Om hjärtstoppet inte behandlas inom minuter så dör man.

Vid plötsligt hjärtstopp:

Den vanligaste orsaken till hjärtstopp är kranskärlssjukdom. Mindre vanliga orsaker är större blodförlust, brist på syre, mycket låga värden av kalium, hjärtsvikt och intensiv fysisk träning. Ett antal ärftliga sjukdomar kan också öka risken.

Diagnosen bekräftas genom att pulsen upphör. Ett hjärtstillestånd kan även orsakas av hjärtinfarkt eller hjärtsvikt vilket inte är samma problem.

Det drabbar män oftare än kvinnor. Andelen personer som överlever med behandlingen är ca 8%. Många som överlever har betydande funktionshinder.

Hjärt-lungräddning, allmänt känd som HLR är en akut behandling som kombinerar komprimering av bröstet ofta med konstgjord andning i ett försök att bevara hjärnans funktion och återställa blodcirkulationen.