Hjärtljud

Det går att lyssna av hjärtljud med stetoskop eller fonokardiograf. Vid varje slag alstrar hjärtat 2 toner. Den första då systole inleds och mitralis och tricuspidalisklaffarna stängs och slår ihop och låter “lub dub”. Den andra hjärttonen uppstår när aorta och pulmonalisklaffarna sluter sig och markerar slutpunkten på systole.

Tiden mellan den första och andra hjärttonen är kammartömningen och tiden mellan andra och den följande tonen utgör kammarfyllnaden.

Vid hjärtfel uppstår blåsljud som kan varierar beroende på vad det är för typ av hjärtfel. Ett blåsljud behöver inte betyda att hjärtat har problem och är sjukt.