Hjärtfel

Medfött hjärtfel (Eng: CHD, Congenital heart defects) är den vanligaste typen av missbildning, som påverkar mellan 8 och 10 barn i 1 000 levande födda, enligt Tal Geva, ordförande i kardiologi avdelningen vid Boston Children ‘ s Hospital i en intervju i Washington Post. Men att dö under det första levnadsåret från medfödd hjärtsjukdom är mycket ovanligt.

Många människor lever med hjärtfel (latin: vitium organicum cordis) som de inte känner till vilket innebär risker om hjärtat överbelastas. Det är en samlingsbeteckning för hjärtförändringar som rubbr blodets strömningsförhållande vilket leder till att nedsätta hjärtats funktioner.

Hjärtfel kan exempelvis bero på en skada på hjärtpumpens ventiler dvs klaffarna eller en skada på hjärtpumpens kraftmaskin dvs själva hjärtköttet sk hjärtmuskelfel. Klaffel kan bero på att inflammatoriska processer förstört klaffarna och missbildningar.

Vad kan hjärtfel bero på?

  • Fel på hjärtklaffarna
  • Hål i hjärtskiljeväggen
  • Felutveckling av de stora pulsådrorna
  • Medfött hjärtfel
  • Inflammationer av klaffar
  • Hjärtfel vid förlossningar – enligt en artikel i Svenska Dagbladet är felaktiga tolkningar av barnets puls (CTG-kurvor) en orsak i 15 av 20 där barn dött. SvD granskning visar att barn dött trots att det kunnat undvikas.
  • Hjärtfel barn – läs mer på hjärtebarnsförbundet
  • Hjärtfel kvinnor
  • Hjärtfel män

Hjärtfel kan behandlas

Hjärtfel kan behandlas med flera olika läkemedel och operationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *