Hjärtblock

Hjärtblock är en ledningsrubbning av impulsöverföringen (retledningen) från förmak till kammare som blir förlångsammad eller upphävd. Det finns medfött hjärtblock – atrio-ventrikulärt hjärtblock (AVB) utan samtidig hjärtmissbildning är en sällsynt sjukdom. Hjärtblock behandlas med medicin och en del patienter får pacemaker.