Hjärt och lungräddning

Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo och inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation i väntan på ambulans. Ju snabbare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp.

  • Lägg personen på rygg och gärna med hårt underlag
  • Placera din ena handlov mitt på bröstbenet och den andra handen ovanpå
  • Tryck ner bröstkorgen 5-6 cm
  • Håll takten 100-120 gånger per minut och tryck 30 gånger hårt och snabbt
  • Växla med att göra inblåsningar med mun med mun metoden
  • Växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar med luft tills sjukvårdpersonal kommer
https://www.youtube.com/watch?v=vNVMTwEencw&feature=youtu.be

Förenklad HLR

Sedan förenklad HLR har introducerats har antalet ingripanden utanför sjukhus ökat markant. Forskning visar att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR alls, säger Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.

Den aktuella studien omfattar samtliga 30 445 fall av hjärtstopp bevittnade av allmänheten år 2000 – 2017.

Nästa steg för forskarna är att ta reda på om HLR med enbart bröstkompressioner är lika bra eller till och med bättre än standard-HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar i de fall där vittnet genomgått HLR-utbildning. En pågående större svensk randomiserad prövning har som syfte att besvara frågan.

I läkartidningen kan man läsa en artikel om nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR).

Det finns en del tidigare förslag exempelvis Sahlgrenska universitetssjukhusets “medicinsk etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning” från 1998 och Svenska läkarsällskapet “riktlinjer för beslut angående hjärt och lungräddning 2000”.