Förstorat hjärta

Förstorat hjärta symptom
Förstorat hjärta kan man få ifall hjärtat arbetar hårdare och det finns ofta bakomliggande orsaker som att patienten har förträngningar på hjärtklaffen till stora kroppspulsådern, trånga kranskärl eller högt blodtryck – där hjärtat svarar på det ökade arbetet. Förstorat hjärta kan drabba även unga personer.

Förstorat hjärta behandling
Förstorat hjärta är en orsak till att man behöver behandla högt blodtryck. Det är också möjligt att operera aortastenosen ifall ifall det finns risker för hjärtat och det finns även mediciner.

Förstorat hjärta – hur man diagnosticerar
Vid en diagnos ifall man har föstorat hjärta mäter man olika värden.
Man kan ta reda på hur hjärtat mår genom EKG, röntgen, blodprov och blodtryck.