Vad är förstorat hjärta

Att ha ett friskt hjärta är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Men ibland kan hjärtat genomgå vissa förändringar eller tillstånd som påverkar dess normala funktion. Ett sådant tillstånd är känt som “förstorat hjärta”.

Ett förstorat hjärta inträffar när hjärtmusklerna blir tjockare eller vidgar sig, vilket resulterar i en ökning av hjärtats storlek. Denna förstoring kan påverka hjärtats förmåga att pumpa blod effektivt, vilket leder till olika komplikationer. Även om ett förstorat hjärta inte alltid är en omedelbar anledning till oro, är det viktigt att förstå dess underliggande orsaker och söka lämplig medicinsk vård.

Förstorat hjärta kan man få ifall hjärtat arbetar hårdare och det finns ofta bakomliggande orsaker som att patienten har förträngningar på hjärtklaffen till stora kroppspulsådern, trånga kranskärl eller högt blodtryck – där hjärtat svarar på det ökade arbetet. Förstorat hjärta kan drabba även unga personer.

Symptom på förstorat hjärta

Förstorat hjärta kan manifestera sig på olika sätt, och symtomen kan variera från person till person. Här är några vanliga symtom att vara medveten om:

  • Andfåddhet eller andnöd, särskilt vid ansträngning.
  • Trötthet och svaghet.
  • Svullnad i ben, fötter eller anklar.
  • Oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappning.
  • Yrsel eller svimning.
  • Bröstsmärta eller obehag.


Det är viktigt att notera att symtomen på förstorat hjärta kan vara milda eller ospecifika i tidiga stadier. Därför är det viktigt att konsultera en läkare om du upplever några av dessa symtom för en korrekt diagnos och behandling.

Orsaker till förstorat hjärta

Det finns flera faktorer som kan bidra till utvecklingen av ett förstorat hjärta. Låt oss utforska några av de främsta orsakerna:

Högt blodtryck:
Högt blodtryck, eller hypertoni, är en ledande orsak till förstorat hjärta. När blodtrycket förblir konstant högt måste hjärtat arbeta hårdare för att pumpa blod, vilket leder till muskeltjocklek och förstoring.

Kranskärlssjukdom:
Kranskärlssjukdom, som kännetecknas av ansamling av plack i artärerna som förser hjärtat, kan också leda till förstorat hjärta. Förtäppningen av dessa artärer begränsar blodflödet, vilket gör att hjärtat måste arbeta hårdare och slutligen förstoras.

Hjärtklaffproblem:
Felaktiga hjärtklaffar, såsom aortastenos eller mitralisk regurgitation, kan hindra det smidiga blodflödet genom hjärtat. Detta kan resultera i ökat tryck och belastning på hjärtat, vilket slutligen leder till förstoring.

Kardiomyopati:
Kardiomyopati, ett tillstånd där hjärtmuskeln försvagas, kan också leda till förstorat hjärta. Detta tillstånd gör att hjärtat inte kan pumpa blod effektivt och kan över tid leda till en förstoring av hjärtat.

Diagnos

Förstorat hjärta – hur man diagnosticerar
Vid en diagnos ifall man har föstorat hjärta mäter  man olika värden.
Man kan ta reda på hur hjärtat mår genom EKG, röntgen, blodprov och blodtryck.

För att diagnostisera ett förstorat hjärta kan läkaren utföra olika tester och undersökningar. Här är några av de vanligaste diagnostiska metoderna:

Fysisk undersökning
Läkaren kommer att lyssna på ditt hjärta med en stetoskop och leta efter eventuella avvikelser i hjärtslagen, såsom oregelbunden rytm eller förstorade hjärtljud.

Ekokardiografi
En ekokardiografi använder ultraljudsvågor för att skapa bilder av hjärtat. Detta test kan visa hjärtmuskeln och dess funktion, storlek och tjocklek.

Elektrokardiogram (EKG)
Ett EKG registrerar hjärtats elektriska aktivitet och kan avslöja onormala hjärtrytmer och tecken på hjärtförstoring.

Röntgen av bröstet
En bröstkorgsröntgen kan visa hjärtat och dess storlek samt eventuella andra underliggande problem som kan orsaka förstorat hjärta.

Blodprov
Blodprov kan tas för att kontrollera för eventuella underliggande sjukdomar eller tillstånd som kan vara relaterade till förstorat hjärta, såsom anemi eller sköldkörtelproblem.

Förstorat hjärta behandling

Förstorat hjärta är en orsak till att man behöver behandla högt blodtryck. Det är också möjligt att operera aortastenosen ifall ifall det finns risker för hjärtat och det finns även mediciner.

Behandlingen av förstorat hjärta beror på dess underliggande orsaker och symtomens svårighetsgrad. Här är några vanliga behandlingsalternativ:

Medicinering
Läkaren kan ordinera läkemedel för att behandla underliggande tillstånd som bidrar till förstorat hjärta, såsom högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Livsstilsförändringar
För att hantera förstorat hjärta kan det vara nödvändigt att göra vissa livsstilsförändringar.