Första gradens hjärtblock

Vad är första gradens hjärtblock ?

Första gradens hjärtblock uppstår när en elektrisk impuls från hjärtats övre kammare (atria) är långsammare när den rör sig genom atria och atrioventrikulärt (AV)-nod.