Fladder

Vad är fladder ?

fladder är snabbt, ineffektiva sammandragningar i hjärtats kammare.