Fettsyror

Vad är fettsyror ?

Fettsyror (fetter) – ämnen som förekommer i flera former i livsmedel. Olika fettsyror har olika effekter på den fysiska hälsan.