Enzym

Vad är en enzym?
Enzym är en komplex kemikalie som kan påskynda specifika biokemiska processer i kroppen. Enzymer är proteiner som finns överallt i naturen och katalyserar dvs ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.

Den första användningen av enzymer inträffade mer än 5000 år sedan, när folk lagrade mjölk som innehåller enzymer som kallas ”löpe” för att förvandla mjölk till ost.