Endokardit

Vad är endokardit?

Endokardit är en bakteriell infektion lokaliserad till hjärtklaffar eller till hjärtats endokard.