Emboli

Vad är emboli?

Emboli  är en blodpropp som bildas i ett blodkärl i ena sidan av kroppen och förflyttas till en annan del. Blodproppen kan uppstå i en förträngning i en halspulsåder eller i hjärtat och följa med blodet till hjärnan.

Emboli är ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av uppkomst, utveckling eller förekomst av blodpropp (trombos) och tilltäppning av ett kärl pga att en propp förts till sin aktuella plats av blodflödet (emboli). Lungemboli är proppar i artärer eller artärgrenar i lungan.