Ejektionsfraktion

Vad är ejektionsfraktion?

Ejektionsfraktion är en mätning av takten med vilken blodet pumpas ut ur en fylld ventrikeln. Den normala takten är 50% eller mer.