Dysartri

Vad är dysarti?

Dysartri är talsvårigheter till följd av muskulära problem som orsakas av skador på hjärnan eller nervsystemet.